Kompletta fasadsystem

Ergofasts helhetslösningar för ventilerade fasader

Ergofasts helhetslösningar för ventilerade fasader innefattar allt från den innersta infästningen och bärverket ända ut till fasadmaterialet, inklusive isoleringen.

Våra helhetslösningar förenklar för alla parter i projektets olika faser. Det gäller arkitektens val av fasadmaterial och de små avgörande detaljerna i fasadens utseende. Det gäller i allt från val av infästningar och bärverk med hänsyn till laster och köldbryggor till val av fasadmaterial . Vår arbetsmodell innebär att vi tar med statiska beräkningar, beräkning av U-värde med hänsyn till köldbryggor, positionsritningar och prefabricering för en smidig och effektiv process.

Snabbt, smidigt och kontroll på kostnader

De system vi använder oss av är snabba och enkla att montera eftersom ergonomi är ett av våra ledord och vi vill att den som arbetar med våra system ska känna att arbetsmiljö är i fokus. Ju mindre tid som läggs på tillpassning av systemen på arbetsplatsen desto bättre för projektet.

Ergofasts helhetslösningar för ventilerade fasader innebär att de tjänster och produkter vi erbjuder ger dig – förutom ett snabbt och smidigt montage – kontroll på dina kostnader för din fasad redan tidigt i projektet. Bra logistik är viktigt för ett lyckat projekt – och för oss på Ergofast högt prioriterat.